Poukážka na pilotovanie formule na letisku v Trenčíne.

Dĺžka jazdy - 5 kôl. / 1 kolo 2,5 km, spolu cca. 12,5 km /

 

 

Jazda na formuli letisko Trenčín - Basic kurz

149,00 €Price