Poukážka na pilotovanie formule na letisku v Trenčíne.

Dĺžka jazdy - 7 kôl. / 1 kolo 2,5 km, spolu cca. 17,5 km /

 

 

Jazda na formuli Trenčín - 7 kôl

199,00 €Price