Poukážka na pilotovanie vozidla Ford Mustang na letisku v Trenčíne.

Dĺžka jazdy 5 kôl. / 1 kolo 2,5 km, spolu skoro 12,5 km /.

Jazda na Mustangu letisko Trenčín - 5 kôl

149,00 €Price