Poukážka na pilotovanie vozidla Porsche 911 na letisku v Trenčíne.

Dĺžka jazdy - 7 kôl / 1 kolo má 2,5 km, spolu cca. 17,5 km /

Jazda na Porsche letisko Trenčín 7 kôl

199,00 €Price