top of page

Všeobecné obchodné podmienky

Darčekové poukážky:

Darčekové poukážky vydané fi. Procar-Motorsport s.r.o., majú platnosť 12 mesiacov odo dňa zakúpenia.
Deň zakúpenia je vyznačený na poukážke.
V prípade, ak si zákazník nestihne využiť poukážku v lehote, tak platnosť poukážky sa končí bez možnosti jej ďalšieho využitia.
Poplatok za predĺženie platnosti poukážky je 20% z hodnoty poukážky.
Predĺženie platnosti zľavnených poukážok nie je možné.
Darčekové poukážky sú prenosné, čiže ich môže využiť aj iná osoba, ako je obdarovaná osoba.
V prípade ak je darčeková poukážka platná a dodávateľ zážitku už nemá k dispozícii voľný termín, tak sa platnosť poukážky automaticky predlžuje do najbližšieho voľného termínu.


Platobné podmienky:

Všetky platby musia byť uhradené na základe výzvy na úhradu, faktúry, alebo pokladničného bloka pred začatím prenájmu vozidla.

Akceptujeme platby na účet, dobierkou, alebo cez systém paypal.
Pri úhrade je potrebné uviesť správny variabilný symbol.

Stornovanie poukážky:

Stornovanie objednanej poukážky je možné bezplatne 14 dní odo dňa jej zakúpenia.
Stornovanie poukážky neskôr je možné len za poplatok, a to 50 percent z hodnoty poukážky.
Stornovanie zľavnených poukážok nie je možné.
Stornovanie poukážky, na ktorú bol už rezervovaný termín dohodnutý nie je možné.

Termíny:


Možné termíny sú zverejňované na webstránke www.procarmotorsport.sk.
.
Fi. Procar-Motorsport si vyhradzuje právo na zmeny termínov jázd a to napr. v týchto prípadoch: náhla zmena, zrušenie termínu zo strany okruhu, resp. vlastníka plochy, pri technickej chybe vozidla, pri nedostatočnej obsadenosti termínu, popr.veľmi nepriaznivého počasia, pričom sa ale jazdy normálne konajú aj za dažďa atď..
Zrušenie termínu bezprostredne oznamujeme zákazníkovi emailom, alebo formou sms, popr. telefonicky..
Za zrušenie termínu neposkytujeme náhradu, resp. nepreplácame zákazníkovi cestovné, či iné náklady.
V prípade zrušenia termínu Vám poskytneme náhradný termín.

V prípade ak zákazník má univerzálnu poukážku / v ktorej si môže vybrať z viacerých vozidiel / a termíny na zvolené vozidlo sú obsadené, alebo vozidlo nie je k dispozícii, tak si musí zákazník vybrať z dostupných vozidiel a voľných termínov.

Rezervácie:

Rezervovať termín si zákazník môže telefonicky, emailom, alebo cez rezervačný formulár.
Každú rezerváciu potvrdíme v emailovej podobe a spolu s ňou zasielame potvrdenie rezervácie a základné informácie, kde a kedy sa akcia uskutoční.
Bezplatné preloženie už rezervovaného termínu je možné max. 7 dní pred akciou.

Stornovanie, alebo preloženie už rezervovaného termínu po tejto lehote nie je možné
z organizačných dôvodov, resp. iba po dohode a za poplatok.

V prípade, ak zákazník nepríde, alebo nepríde včas na rezervovaný termín, tak poukážka, resp. objednávka termínu zaniká a nieje možné rezervovať si nový termín.

Rezervácia termínu po dobe platnosti je možná, ale len za úhradu, výšku úhrady navrhuje dodávateľ služby, fi. Procar-Motorsport s.r.o..


Požiadavky na vodiča, spolujazdca:

Nami požadovaný minimálny vek pre vodiča je:

16 rokov pri jazde na formule na letisku v Trenčíne, kde nie je potrebná pretekárska licencia, avšak iba so súhlasom zákonného zástupcu.
16 rokov pri jazde na formule, poprípade inom vozidle na okruhu, avšak len s platnou pretekárskou licenciou a súhlasom zákonného zástupcu.
Ak má vodič 18 rokov, musí pred jazdou preukázať platný VP skupiny B a takisto aj občiansky preukaz, tu nie je potrebná pretekárska licencia.

Pri racetaxi jazdách / spolujazdách / je min. vek 16 rokov, nevyžaduje sa VP, avšak do 18 r. iba so súhlasom zákonného zástupcu.

Vodič musí byť v dobrej fyzickej aj psychickej kondícii.

Vodič nesmie byť pod vplyvom alkoholu, alebo iných omamných látok, popr. liekov, ktoré by mohli ovplyvniť jeho schopnosti viesť vozidlo.

Vodič musí zaobchádzať s vozidlom šetrne, musí tiež dodržiavať všetky predpisy a pokyny inštruktorov, a tiež pokyny traťových komisárov.

Pri nedodržiavaní predpisov, pokynov, porušovaní pravidiel, nebezpečnej jazde, ohrození iných účastníkov akcie si vyhradzujeme právo na predčasné ukončenie jazdy bez nároku zákazníka na odškodnenie.
Bezpečnosť je u nás vždy na prvom mieste.


Školenie:

Pred každou jazdou je zákazník na školení oboznámený s pravidlami jazdy na okruhu, spôsobe ovládania vozidla atď.. Školenie posielame na email zákazníka, resp. je s pravidlami oboznámený pred jazdou na vozidle.
V prípade, ak sa zákazník nezúčastní školenia, nie je možné jazdu na okruhu uskutočniť.

Podpisom vyhlásenie, zmluvu pred jazdou potvrdzuje zákazník, že školenie absolvoval.


Poistenie:

Poistenie osôb nie je v cene poukážky, preto je za svoje poistenie zodpovedný zákazník sám.

Pri jazde na uzavretých priestranstvách / napr. letiskách /, alebo na pretekárskych okruhoch
havarijné a povinné zmluvné poistenie neplatí.

Spoluúčasť pri nehode pri:
Jazde na Formule je 6 000,- Eur
Jazde na Porsche, Ford Mustangu, BMW M4, Nascar, je 7 000,- Eur

Jazde na BMW je 3000 Eur. Pretože jazdíte bez inštruktora platí sa pri BMW zábezpeka 1000 Eur.

V prípade ak zákaznik poškodí vozidlo, tým že poruší pravidlá pri jazde na okruhu, napr. ignovoraním pokynov inštruktora, nebezpečnej jazde, nesprávnym používaním vozidla, neprispôsobením jazdy podmienkam na okruhu, atď., tak je povinný uhradiť plnú sumu za vzniknuté škody.

Pri výjazde vozidla mimo asfaltovú časť dráhy / do štrkovej zóny / sa platí 1000 Eur poplatok.
Tento poplatok je za vyčistenie, kontrolu vozidla, skryté vady, a náhrada škody za prerušenú akciu v daný deň.

V prípade ak dôjde k nehode, zákazník je povinný uhradiť vzniknuté škody na vozidle, popr. na zariadeniach okruhu do 14 dní od vyčíslenia škody. Výšku škody vyčísli fi. Procar-Motorsport.

Ceny:

Riadime sa cenníkom, ktorý máme zverejnený na našej internetovej stránke www.procarmotorsport.sk.
Ceny udávané v našom cenníku zahrňujú všetky náplne ako olej, pohonné hmoty / okrem zľavových kupónov /.
Procar - Motorsport s.r.o. si vyhradzuje právo zmeny cenníka.
Všetky ceny sú vrátane DPH.

Ostatné podmienky:

Pred jazdou je povinný každý podpísať vyhlásenie jazdca s podmienkami k jazde na okruhu a zmluvu o prenájme vozidla.

 

bottom of page